VooxeDES Nedir?


1. Etkileşimli Kitap ve Sınav Uygulaması

1. Etkileşimli Kitap ve Sınav Uygulaması

Çoklu ortam (multimedya) destekli kitaplar kullanılır (ses, video, animasyon, yazı, resim).

Kitap üzerinde öğrencinin not alabilme özelliği bulunur;

 • Sayfa üzerine yazı yazma, silme, kaydetme ve sonradan görüntüleme yapılabilinir.
 • Sayfa üzerine düz, çizgili, kareli ve yarı saydam defter sayfası açılabilinir, bu defter sayfasına yazma, silme ve altındaki soru ile birlikte defter sayfasındakiler kaydedilir ve sonradan görüntülebilinir.

Sayfa üzerine alınan notlar veya sayfaya ilişkilendirilerek öğretmen tarafından gönderilen notlar, oluşturan kişi, tarih, saat ve açıklama bilgileriyle beraber görüntülenebilir.

Soru çözme, sınav yapma özelliği bulunur;

 • Farklı türdeki test ve sınavlar etkileşimli şıklar aracılığıyla yanıtlanabilir.
 • Öğrenciye doğru - yanlış - boş - net - başarı yüzdesi - sınav puanı - cevap anahtarı - karne - konu analizi vb. veriler sunulur.
 • Öğrenci çevrim içi olması durumunda soruların çözüm videolarına erişebilir, çevrim dışıyken kurum tarafından hazırlanmış etkileşimli içeriğe erişebilir.
 • Öğretmen, öğrencinin yanıtladığı tüm test ve sınavların karnesini ve konu analizlerini görüntüleyebilir.

2. İçeriklerin Kullanıma Sunumu ve Ödevlendirme

2. İçeriklerin Kullanıma Sunumu ve Ödevlendirme
 • Kurum tarafından tüm içeriklerin eğitim döneminin başında veya dönem içinde konular işlendikçe yayına sunulması mümkündür. Yayına sunulan içerikler kullanıcı uygulamayı açtığında otomatik olarak cihaza yüklenir.
 • Etkileşimli editör panelinde öğretmenler tarafından hazırlanan ve yayına sunulan içeriklere ek olarak, öğretmen ya da öğrenci, eğitim dönemi içinde, uygulama içinde bulunan "Kişisel Etkileşimli Yayın Editörü"aracılığıyla da hızlı ve kolay bir yöntemle yeni kitap, ödev, proje dosyası, sunum v.b. oluşturabilir ve paylaşabilir.

 • Uygulama içinde yer alan dijital kitaplar,"Ekran Yakala"özelliği ile uygulama dışında bulunan diğer kaynaklar ile zenginleştirilebilir ve öğretmen ile paylaşabilir.

 • Öğretmenler ders bitiminde hem derste hazır bulunan hem de derse katılamayan öğrencilerine sistem üzerinden ödev verebilir. Verilen bu ödevlerin takibini sistem üzerinden gerçekleştirebilir.

3. Akıllı Tahta ve Tablet Entegrasyonu, Etkileşimli Öğrenme Ortamı

3. Akıllı Tahta ve Tablet Entegrasyonu, Etkileşimli Öğrenme Ortamı
 • Öğretmen, sınıf yoklamasını alırken uygulamayı açmış olan tablet sahibi öğrencilerin yanı sıra sınıfa basılı yayın ve defteriyle gelmiş olan öğrencileri de dikkate alarak hızlı bir şekilde yoklama alabilir.
 • Öğretmen, sınıf yoklama alanında bulunan dinamik sınıf yapısı ile isterse birden çok sınıfı bir araya getirerek ders işleyebilir, isterse öğrencileri seviyelerine göre gruplara ayırarak grup çalışması yapabilir. Uygulama üzerinden seviye grubuna özel dijital içerik paylaşabilir.

 • Akıllı tahta ve tablet üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler kayıt altına alınır.
 • Akıllı tahtadaki çalışmalar öğrencilerin tabletine gönderilebilir ve öğrenci tarafından görüntülenebilir. Okula gelemeyen öğrencilere de ders notları ulaşabilir. Ders notları istenirse ses kaydı ile oluşturularak paylaşılabilir.
 • Öğrenciler tabletlerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları akıllı tahtaya gönderebilir ve tahtada bu çalışmalar görüntülenebilir.

 • Öğretmen ve öğrencilerin gönderdiği görüntüler, kitap içine, gönderen kişi, sınıf ve tarih bilgisi ile eklenir. Öğretmen ve öğrenci notlarından oluşan kullanıcıya özel ders defteri tablet içinde kayıtlı olduğundan, kullanıcı tarafından internet bağlantısı gerektirmeden istenen her yerde incelenebilir ya da uygulamanın DrawAny özelliği ile izlenebilir.

 • Öğretmen, uygulamadaki kitapları arasında bulunan dijital yayınların yanı sıra, Serbest Paylaşım gerçekleştirebilir. Uygulama dışında akıllı tahtada bulunan ve görüntülenen her kaynaktan (Word, PDF, PPT, Web sayfası v.b.) uygulamanın "Ekran Yakala"özelliği ile ekran görüntüleri alabilir, uygulama içerisine kolayca taşıyarak anında öğrencileri ile paylaşabilir. Böylece, öğretmen önceden herhangi bir içerik hazırlığı yapmadan mevcut kaynaklarından da yararlanabilir.
 • Öğrenciler de "Serbest Paylaşım" özelliğinden yararlanarak, kitaplarındaki notlarını, tabletinde bulunan ve seçilen kaynaklar ile zenginleştirebilir ve öğretmeni ile paylaşabilir.
 • Öğretmen, ders sırasında da uygulama içinde bulunan "Kişisel Etkileşimli Yayın Editörü"aracılığı ile dijital interaktif bir kitap oluşturabilir ve paylaşabilir. Bu kitabı oluştururken akıllı tahtada bulunan kaynaklardan (Word, PDF, PPT, Web sayfası v.b.) yararlanabilir ve oluşturulan dijital kitabı editörde bulunan animasyon araçları ile kolayca interaktifleştirebiIir.
 • Hızlı ve kolay yöntem ile oluşturulan dijital interaktif kitap, ders kitabı ya da test kitabı özelliği taşıyabilir. Uygulama içerisinde hazırlanan dijital interaktif kitap ilgili öğrenci, öğrenci grubu ya da sınıflar ile paylaşılabilir.
 • Öğrenci de uygulama içinde yer alan "Kişisel Etkileşimli Yayın Editörü"aracılığı ile dijital interaktif bir kitap, sunum ya da ödev dosyası oluşturabilir ve öğretmeni ile paylaşabilir.
 • Öğretmen ya da öğrenci uygulama içinde oluşturabileceği dijital interaktif kitapları adlandırılabilir ve belirleyeceği ilgili klasör içerisinde tutulabilir.

4. Ödevleri ve Sınav Sonuçlarını Görüntüleme

4. Ödevleri ve Sınav Sonuçlarını Görüntüleme
 • Öğretmen öğrencinin tableti üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemleri inceleyebilir, DrawAny özelliği ile video formatında görüntüleyebilir.
 • Öğretmen öğrencilere ödev olarak verdiği tüm içerikleri ve öğrencinin çözdüğü tüm test ve sınavların karne ve konu analizini görür, verilen ödevlerin zamanında tamamlanıp tamamlanmadığı bilgisini alır, öğrencinin hangi soruyu nasıl çözdüğünü DrawAny video formatında izleyebilir. Sonuçlar değerlendirildikten ve geri bildirim yazıldıktan sonra öğrencilere geri gönderilebilir.

5. Mesajlaşma ve Soru Paylaşımı

5. Mesajlaşma ve Soru Paylaşımı
 • Sistem içinde çevrim içi ve çevrim dışı mesajlaşma desteği vardır.
 • Öğrenci uygulama içinden öğretmenine mesaj veya soru gönderebilir.Bu mesaj öğretmene ulaştığında, öğretmen soru paylaşımını resim olarak görebildiği gibi isterse play tuşuna basarak DrawAny video formatında izleyebilir.
 • Öğretmen öğrencinin sorusuna cevap vererek sorunun çözümünü öğrenciye gönderebilir. Öğretmen tarafından gönderilen çözüm, öğrencinin uygulaması içinde yer alan “Mesajlar” bölümüne düşer. Öğrenci,öğretmenin verdiği cevabı ve sorunun çözümünü DrawAny video formatında izleyerek öğrenebilir.

6. Bulut Teknoloji

6. Bulut Teknoloji
 • Kullanıcı tarafından üretilen içerik otomatik olarak bulut sunucuya yedeklenir ve kullanıcının cihaz değiştirmesi, cihaz arızası, cihazını kaybetmesi durumunda, yedeklenmiş kullanıcı içeriğinin bulut sunucudan otomatik olarak geri yüklenmesini sağlar.
 • Böylece kullanıcı herhangi bir veri kaybı yaşamadan eğitime kesintisiz devam edebilir.
 • Kullanıcının cihazını kullanamadığı dönemde, kendisine gönderilen tüm veriler otomatik geri yükleme sırasında yeni cihazına kolaylıkla aktarılmış olur.

7. Serbest Paylaşım

7. Serbest Paylaşım
 •  Ders öncesinde herhangi bir hazırlık gerektirmeksizin, öğretmen ve öğrenci, uygulama dışında bulunan ve cihazında görüntülenen herhangi bir kaynaktan (Word, PDF, PPT, Web Sayfası v.b.) uygulamanın "Ekran Yakala" özelliğini kullanarak seçilen bir görüntüyü uygulama içine kolayca taşıyabilir ve paylaşabilir.
 • Uygulama içerisinde yer almayan ancak cihazında bulunan diğer yayın ve kaynaklardan serbestçe alıntı yapma ve paylaşma özelliği ile, öğrenci ve öğretmen dijital yayınını en hızlı ve kolay yöntem ile zenginleştirebilir, farklı kaynaklar ile çeşitlendirebilir.

8. AnlıkTest ile Ölçme ve Değerlendirme

8. AnlıkTest ile Ölçme ve Değerlendirme
 • Öğretmen, ders sırasında, öğrencilerin anlama düzeyini ölçmek, derse sürekli katılımlarını sağlamak ve dikkatlerini en üst seviyede tutmak amacıyla anlık sorular oluşturabilir ve öğrencilerine yöneltebilir.
 • Sorular çoktan seçmeli, doğru-yanlış ya da açık uçlu olmak üzere hazırlanabilir.
 • Öğretmen anlık soru oluştururken, uygulama içinde yeni bir soru hazırlayabildiği gibi, kitapları içinde bulunan bir sorudan yararlanabilir ya da uygulama dışında Akıllı tahtada bulunan ve görüntülenen kaynaklardaki (Word, PDF, PPT, Web sayfası v.b.) herhangi bir soruyu uygulamanın "Ekran Yakala"özelliği ile uygulama içerisine kolayca taşıyarak anında öğrencilerine yöneltebilir.
 • Öğretmen, anlık testi hazırlarken sorunun seçenek sayısını ve sorunun süresini belirler ve öğrencileriyle anında paylaşır.
 • Öğrenciler, kendilerine verilen süre içinde bu sorulara cevap verirler.
 • Öğrenci cevapları ve sorular üzerinde yapılan öğrenci çalışmaları otomatik olarak toplanır.
 • Öğretmen, öğrenci cevaplarının seçenekler üzerindeki dağılımını ve öğrenci bazında verilen cevap bilgisini anında Akıllı tahtada görüntüleyebilir.
 • Öğretmen isterse öğrencilerin cevabını resim olarak görüntüleyebilir ya da DrawAny video formatında izleyebilir ve değerlendirme yaptıktan sonra, geri bildirim yazarak öğrencilere geri gönderebilir.
 • Öğretmen dersi ve öğrenme durumunu anında değerlendirerek, öğrenci bazında ödevlendirme yapabilir, ek çalışma ve ek materyaller ile destekleyebilir.
 • Toplanan test sonuçları öğretmen cihazında ve yönetim panelinde kayıt altına alınır.
 • Öğrenci testi ise, öğrenci tabletinde kitapları ve test sonuçları kısmında kayıtlı olarak tutulur.
VooxeDes Tanıtım

Adres:

Fenerbahçe Mh.
Kalamış Fener Cd.
Billur Apt. No:5 D:16

Kadıköy - İstanbul

Tel: 0216 348 0606
Eposta: info@feeldigi.com
 

  Tel: 0216 348 0606